Tags

  Bridge

  Detta är en wiki för vårt Bridge-spel. Den fungerar som en samlingspunkt för resultat, spelschema och budsystem.

  Dock, nu är det dags för lite nya tag och vår egen regeltaliban Kristian har skickat ut följande tillägg och kompletteringar till budsystemet: Tillägg och kompletteringar

  Som referens finns nu den gamla lappen inskannad.

  Förslag till fusklapp för 2011 och denna i pdf: Download file "Fusklapp_2011.pdf".

  Comments